หงู่อึ้งไกตักเพี่ยง
หงู่อึ้งไกตักเพี่ยง หงู่อึ้งไกตักเพี่ยง

หงู่อึ้งไกตักเพี่ยง

งู้อึ้งโก้ยตั้กเพี่ยง 1x12x8 เม็ด 0.6 กรัม
สรรพคุณ :   แก้ เจ็บคอ ร้อนใน วิงเวียนศีรษะ เด็กร้อนใน เบื่อนม อาเจียน ท้องผูก

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.