ยาเม็ดต๋าวาดู้ (ฮัวลกตัน)
ยาเม็ดต๋าวาดู้ (ฮัวลกตัน) ยาเม็ดต๋าวาดู้ (ฮัวลกตัน)

ยาเม็ดต๋าวาดู้ (ฮัวลกตัน)

ยาเม็ดต๋าวาดู้ (ฮัวลกตัน) 1x10 เม็ด 3.80 กรัม
สรรพคุณ :   ปวดเมื่อยตามร่างกาย ทำให้เลือดลมเดินสะดวก

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.