ยาเม็ดหงู่อึ้งเช็งซิมอี้
ยาเม็ดหงู่อึ้งเช็งซิมอี้

ยาเม็ดหงู่อึ้งเช็งซิมอี้

สรรพคุณ : ขับลม ขับเสมหะ วิงเวียนศรีษะ แก้ร้อนใน ทำให้จิตใจสบาย

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.