คีกวงเอี่ยมอี้ (กาเซ่าทำชวงอี้)
คีกวงเอี่ยมอี้ (กาเซ่าทำชวงอี้)

คีกวงเอี่ยมอี้ (กาเซ่าทำชวงอี้)

สรรพคุณ :   แก้ไอ มีเสมหะมาก ผู้สูงอายุแก้หอบและมีเสมหะ

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.