อังเก็งงู้อึ้งอี้
อังเก็งงู้อึ้งอี้ อังเก็งงู้อึ้งอี้ อังเก็งงู้อึ้งอี้

อังเก็งงู้อึ้งอี้

สรรพคุณ :   แก้ไข้ตัวร้อน ขับลม วิงเวียนศีรษะ ร้อนในทำให้คอแห้ง

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.