ชุดถาดทำแผล

ชุดถาดทำแผล

ชุดถาดทำแผล

1.สำลี

2.แอลกอฮอล์  แอลซอฟฟ์ 30 ซีซี

3.โพวิโดน ไอโอดีน 15 ซีซี

4.พลาสเตอร์กันน้ำ

 

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.