เวชภัณฑ์ประจำบ้าน 7 รายการ

เวชภัณฑ์ประจำบ้าน 7 รายการ

เวชภัณฑ์ประจำบ้าน 7 รายการ

รายการเวชภัณฑ์

1.แอลกอฮอล์ แอลซอฟฟ์ 30 ซีซี

2.ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์LP6% 30 ซีซี

3.ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว 60 ซีซี

4.ยาธาตุน้ำแดงแอลพีตราเสือดาว 60 ซีซี

5.โพวีโดน - ไอโอดีน ตราเสือดาว 15 ซีซี

6.สำลี

7.พลาสเตอร์ยา

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.