เวชภัณฑ์ประจำบ้าน 8 รายการ

เวชภัณฑ์ประจำบ้าน 8 รายการ

เวชภัณฑ์ประจำบ้าน 8 รายการ

รายการเวชภัณฑ์

1.แอลกอฮอล์ แอลซอฟฟ์ 30 ซีซี

2.ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว 60 ซีซี

3.ยาธาตุน้ำแดงแอลพีตราเสือดาว 60 ซีซี

4.โพวีโดน - ไอโอดีน ตราเสือดาว 15 ซีซี

5.ยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มก. 10 เม็ด

6.ยาเม้ดคลอเฟนิรามีน 2 มก. 10 เม็ด

7.สำลี

8.พลาสเตอร์ยา

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.