แอลพีซอฟฟ์พิ้งค์

แอลพีซอฟฟ์พิ้งค์

แอลพีซอฟฟ์พิ้งค์

สรรพคุณ  :  สำหรับทำความสะอาดผิว  และบาดแผล ฆ่าเชื้อโรคที่ผิวหนังและเครื่องมือเครื่องใช้

วิธีใช้         :  ใช้สำลีสะอาดชุบยา  เช็ดที่แผลหรือบริเวณผิวหนังที่ต้องการ  แช่หรือเช็ดเครื่องมือเครื่องใช้

ขนาดบรรจุ  :  60  ม.ล.

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.