เยนเชี่ยนไวโอเลตแอลพี

เยนเชี่ยนไวโอเลตแอลพี

เยนเชี่ยนไวโอเลตแอลพี

สรรพคุณ  :  รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว  ใช้ในการติดเชื้อราและแบคทีเรีย

วิธีใช้         :  ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น 2-3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ   :  450  ม.ล.

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.