เยนเชี่ยนไวโอเลตแอลพี

เยนเชี่ยนไวโอเลตแอลพี

เยนเชี่ยนไวโอเลตแอลพี

สรรพคุณ : รักษากระพุ้งแก้มและลิ้นเป็นฝ้าขาว  ใช้ในการติดเชื้อราและแบคทีเรีย

วิธีใช้        : ใช้สำลีชุบยาทาตามบริเวณที่เป็น  วันละ 2 - 3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ  :  450  ม.ล.

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.