ยาขี้ผึ้งซันก้า

ยาขี้ผึ้งซันก้า

ยาขี้ผึ้งซันก้า

สรรพคุณ  แก้กลาก  เกลื้อน

วิธีใช้  ทาบางๆ บริเวณที่มีอาการ  วันละ  2-3 ครั้ง  และเมื่อไม่มีอาการแล้วให้ทาต่อเนื่องไปอีก  2  สัปดาห์

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.