ยากุมารแสงสว่างตราค้างคาว

ยากุมารแสงสว่างตราค้างคาว

ยากุมารแสงสว่างตราค้างคาว

สรรพคุณ : ทำให้เจริญอาหาร แก้เด็กเป็นทรางตานขโมย ธาตุไม่ปกติ พุงโรก้นปอด

ขนาดรับประทาน : เด็กเล็กครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ เด็กโตครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 เวลา หลังอาหาร

ขนาดบรรจุ : 320 ซีซี

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.