มหาหิงคุ์ เอสบี ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ ยาสามัญประจำบ้าน

มหาหิงคุ์ เอสบี ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ ยาสามัญประจำบ้าน

มหาหิงคุ์ เอสบี ทิงเจอร์มหาหิงคุ์ ยาสามัญประจำบ้าน 

สรรพคุณ : บรรเทาอาการท้องขึ้น ท้องเฟ้อ ปวดท้องในเด็กเล็ก

วิธีใช้ : ทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง

ขนาดบรรจุ : 60 ซีซี

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.