เช็งอิมอี้
เช็งอิมอี้ เช็งอิมอี้

เช็งอิมอี้

สรรพคุณ :   เจ็บคอ ปากแห้งและเสียงแหบ เนื่องจากคอแห้ง

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.