คักเฮียงเจี่ยคี่เพี่ยง
คักเฮียงเจี่ยคี่เพี่ยง คักเฮียงเจี่ยคี่เพี่ยง

คักเฮียงเจี่ยคี่เพี่ยง

สรรพคุณ :   แก้ไข้เปลี่ยนฤดู หนาวๆ ร้อนๆ ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.