ฮวงซัวอี้เล็ก
ฮวงซัวอี้เล็ก

ฮวงซัวอี้เล็ก

สรรพคุณ :   แก้ลมวิงเวียน หน้ามืดตาลาย ปวดท้อง ท้องเฟ้อ แก้ธาตุไม่ปกติ

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.