ยินเคี้ยวโกยตั๊กเพี่ยง
ยินเคี้ยวโกยตั๊กเพี่ยง ยินเคี้ยวโกยตั๊กเพี่ยง

ยินเคี้ยวโกยตั๊กเพี่ยง

สรรพคุณ :   แก้ร้อนใน แก้ไข้ บรรเทาอาการไอ

บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด
@ 2016 Leo Medical Co., Ltd. All rights reserved.